Meža īpašumu iegāde

Zvaniet 29153902

Meža īpašumu iegāde

SIA " Bērzi plus " patstāvīgi pērk no meža īpašniekiem cirsmas izstrādei un meža īpašumus. Garantējam ātru izskatīšanu kā arī korektu un tūlītēju samaksu līguma noslēgšanas brīdī.

NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN VĒRĀ ŅEMAMI FAKTI, JA VĒLATIES PĀRDOT MEŽA ĪPAŠUMU:

Zemes
grāmata
Zemes grāmatas
apliecība
Bankas dati
Pases vai
ID kartes dati
Laulībā iegādātu īpašumu pārdod abiem klātesot​

Ja īpašums ir iegādāts kopdzīves laikā (laulībā), tad pārdošanas līguma parakstīšanā jāpiedalās abiem laulātajiem.

MEŽU ĪPAŠUMU PIRKŠANAS/PĀRDOŠANAS PROCESS:

Klienta dokumenti

Klients sagatavotos dokumentus nogādā mūsu birojā vai nodod uzņēmuma pārstāvim.

Tikšanās pie notāra

Pēc dokumentu iesniegšanas, klientam vēlamajā laikā un vietā tiek sarunāta tikšanās pie notāra.

Līguma parakstīšana

Abpusēji tiek parakstīts pirkšanas/pārdošanas līgums.

Pārskaitījums

Samaksa par pirkto/pārdoto īpašumu tiek nodrošināta līgumā atrunātajos termiņos.

lvLatviešu valoda