Šķeldošana

Zvaniet 29150380

Šķeldošana

Veicam šķeldošanas pakalpojumus ar mobilajiem šķeldotājiem.
Patstāvīgi iepērkam zarus un ciršanas atliekas pie ceļa un cirsmās.

NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI PIRKŠANAS PĀRDOŠANAS LĪGUMA NOSLĒGŠANAI:
CIRŠANAS APLIECINĀJUMS
ĀRPUS MEŽA NOCIRSTĀS KOKSNES APLIECINĀJUMS
ZEMES GRĀMATAS APLIECĪBA
PASES VAI ID KARTES DATI
BANKAS KONTA DATI
FAKTORI, KURI IETEKMĒ CENU, IEPĒRKOT ŠĶELDAS RAŽOŠANAS RESURSUS:
  • ĢEOGRĀFISKAIS NOVIETOJUMS
  • PIEBRAUKŠANAS IESPĒJAS
  • KVALITĀTE UN APJOMS
lvLatviešu valoda